Låna till verksamheter

Vitamininjektion in i verksamheten
För ditt företag – oavsett vilken bransch du befinner dig i – kan en vitamininjektion vara behövlig för att ta verksamheten till nya nivåer.
Att ge en verksamhet en vitamininjektion är givetvis en analogi, men för Kabesha i Den demokratiska republiken Kongo är det både analogi och realitet när man söker ett lån för att ge sitt företag en vitamininjektion.
Kabesha är 32 år gammal, mamma till 4 barn – som alla går i skolan – och gift med en arbetslös man. Hon är med i en grupp människor som gått samman för att hjälpas åt att komma vidare med sina företag. Tillsammans söker de pengar från Kiva. Kiva är en internationell hjälporganisation som ger mikrolån till behövande i tredje världen för att befrämja tillväxt och stabilitet. Detta ger människor möjlighet att hjälpa sig själva i stället för att bara ge bistånd. Att få mikrolån innebär också att de får låna pengar till en rimlig ränta, i stället för till de absurt höga räntor som ofta erbjuds dem av lokala långivare. För de pengar som Kabesha lånar kommer hon att köpa 6300 ägg som hon sedan kommer att kunna sälja. Och med tanke på hur mycket vitaminer ägg innehåller så kan man på många plan prata om en vitamininjektion.
Vilken sorts investeringar behöver du göra för att få samma vitaminkick i ditt företag? Det viktiga är dock att du får ett bra lån med bra ränta. Gå in på www.låneansökan.se och se vilka lån som finns tillgängliga för dig. Läs mer på låneansökan.se om ex bil lån

 

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.