Espresso ökar långtidsminnet

 

Fler koppar kaffe innebär fler långtidsminnen. Espresso ger dig inte bara en extra skjuts för lång dag, utan kan faktiskt ge ditt minne uppåtsving.

Studier har visat att koffein, speciellt i rätt mängd, kan förbättra befästandet av minnen, särskilt långtidsminnen. En studie har gjorts på bin för att testa om koffein-inducerade nektar faktiskt kan hjälpa till med minne och inlärning. Geraldine Wrights studie har öppnat dörrarna för den eventuell applikation på människa försökspersoner.

Michael Yassa, en hjärnforskare vid University of California, grävde igenom denna studie och möjliggjorde en studie på människor. En testgrupp av vuxna gavs koffein medan den andra gruppen vuxna fick en placebo drog (placebo är ett icke-effektivt läkemedel som administreras för att ge en patient tillfredsställelsen att tro att han blir behandlad, fastän att den egentliga effekten av läkemedlet enbart finns i patientens huvud.) Efteråt fick försökspersonerna se vardagliga föremål som skulle kategoriseras i kategorierna: inomhus respektive utomhus objekt. Sen fick de ett överraskningprov 24 timmar senare för att testa om försökspersonerna hade konsoliderat minnet av dessa objekt genom att identifiera om de bilder som visades var “gamla” (de bilder som redan visats 24 timmar innan), “nya” eller “liknande”. Resultaten visade att vuxna som hade administrerats koffein hade högre minneskonsolidering än de som fick placebo.

Andra studier har också påvisat att det finns en minskad risk för demens hos koffeinälskare. Få en kopp espresso i farten när du vill – även i bekvämligheten av ditt eget hem. Köp din egen espressomaskin på www.espressomaskin.eu med det bäst urvalet som finns.

Comments are closed.