Billig energi – från elproducent till elkonsument

Innan du kan använda billig energi hemma hos dig måste denna energi, eller närmare bestämd denna el, genomgå ett antal mellanhänder, precis som andra handelsvaror.

Men till att börja med måste elen så klart produceras och det finns olika sorters elproducenter som gör detta. För elproducenter kallas till exempel ägare av kärn-, vatten- eller vindkraftverk. Elproducenterna säljer sin el till elleverantörer och eftersom Sverige har en fri elmarknad, så säljs elen vanligtvis till den som erbjuder mest pengar för den. Elleverantörerna säljer elen i sin tur till dig, elkonsumenten, och det är då ditt ansvar att hitta en elleverantör som erbjuder billig energi. Den som både elleverantören och elkonsumenten är beroende av, är förresten nätägaren för utan nätägarens elkablar i marken skulle elen aldrig nå fram till dig som konsument. Du betalar då en så kallad nätavgift till nätägaren för att kunna få använda nätet. Att sedan få billig energi igenom detta nät måste du som sagt ordna själv. Som konsument kan du tyvärr i väldigt liten utsträckning påverka vilken nätägare du har men däremot får du som tur välja elleverantören själv. På det sättet får du bestämma om du får billig energi eller inte och denna chans borde du utnyttja. Skriv alltså inte bara på något elavtal av en elleverantör som du kanske ha fått ett erbjudande ifrån utan jämför olika elleverantörer. Även om det kostar lite tid att jämföra så lönar det sig i längden eftersom du kommer att spara en hel del pengar på billig el & energi.

Comments are closed.