En effektiv strategi för att hitta nya kunder

En effektiv strategi för att hitta nya kunder är en central del av varje framgångsrikt företags verksamhet. Tiden är förbi när företag kunde förlita sig på att en bra vara eller tjänst säljer sig själv. Så är det inte längre. Konkurrensen har hårdnat betydligt i många branscher och det gäller idag att ständigt leta efter och knyta kontakter med presumtiva kunder. Det här är dock ingen enkel process och av den anledningen förlitar sig många företag i allt högre utsträckning på extern expertis. Behöver ditt företag hjälp med mötesbokning? I så fall ska du vända dig till Bisfront, en av de ledande aktörerna i Norden inom detta område. Mer information hittar du om du besöker www.bisfront.se.

Bisfront har sedan starten 2006 etablerat ett grundmurat rykte som en professionell och effektiv partner. Fokus ligger på fem huvudsakliga områden: Media, IT, Finance, HR och Consulting. ”Vad gäller Bisfront och deras tjänsteerbjudande har de klart levererat över våra förväntningar”. Så säger Björn Segerborg, VD för Bybrick Consulting AB, om samarbetat med Bisfront. Bisfront har bokat hundratals besöksbokningar och kundmöten åt sina uppdragsgivare. Några som dragit nytta av Bisfronts tjänster är Aastra, Kärcher, IFS, C2 Management, Fujitsu, Scania och Direct.

En viktig del av Bisfronts verksamhet är engagemanget för en bättre miljö. Bisfront erbjuder inte tjänstebilar utan uppmuntrar istället sina medarbetare att utnyttja kollektivtrafiken. I sina projekt premierar Bisfront lokala leverantörer för att i möjligaste mån undvika de negativa miljöeffekter som transport innebär. Är Bisfront ett företag som du vill samarbeta med? Tveka i så fall inte att höra av dig. All information hittar du via http://www.bisfront.se/telemarketing.aspx