Städhjälp i Stockholm

Hushållsnära tjänster är en bransch som växer sig allt större. Från starten 2007 har Hjälp Hemma www.hjalphemma.se kommit att bli en aktör att räkna med. Företaget har utvecklats i snabb takt och expanderat med cirka 40 procent per år.

Företagets VD Peter Svanborg berättar: ”Ja, det har växt med en rasande fart. Ibland har det varit knepigt att hänga med i svängarna. Man har behövt ha lite is i magen”.

På fem år har man genom enkel och tydlig marknadsföring och minutiös kvalitetskontroll kunnat vinna en ansenlig mängd av marknaden. I starten hade man ca 25 anställda och i dag sysselsätter företaget drygt 100.

”Det känns jättekul att kunna vara med och ge människor en meningsfull sysselsättning, säger Peter. ”Många av våra medarbetare kom till oss direkt från arbetslöshet eller svartjobb. ”Då känns det extra kul att kunna ge dessa personer en knuff in i samhället och få dem att känna att de är en del av arbetslivet”.

Peter har en tydlig policy när det gäller medarbetarna.

”För mig känns det som en spännande utmaning att ständigt försöka hitta nya sätt att stimulera mina anställda till att göra ett bättre jobb och att trivas bättre på jobbet. Det kan handla om allt från aktiviteter vi gör tillsammans, till utbildningar och kurser”. Ibland mer jippomässigt, andra gånger mer seriöst och fokuserat på fortbildning av något slag”.

Det är inte bara städtjänst man tillhandahåller. Kunderna kan få hjälp med en mängd olika hushållssysslor beroende på hur behovet ser ut. Även catering anordnas om så behövs.

 https://www.hjalphemma.se/stadservice/stadtjanst/

https://www.hjalphemma.se/stadservice/stadbolag-stockholm/